• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz, 10.05.2022 r.

W dniu 10. maja 2022 r. dwudziestoosobowa grupa seniorów z „Dziennego Domu Seniora” w Czerwieńsku koło Zielonej Góry spotkała się z przedstawicielami Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Cottbus.
Na początku spotkania polscy goście zostali serdecznie przyjęci przez zarząd stowarzyszenia, a podczas spotkania w siedzibie stowarzyszenia zapoznali się z działalnością ich gospodarzy. Podczas rozmów, a następnie wspólnego spaceru po mieście i wizyty nad sztucznym jeziorem „Cottbuser Ostsee”, uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, nawiązać dialog oraz opracować nowe propozycje i pomysły na przyszłą współpracę.

 

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...