• Deutsch
  • Polski

Bliskie położenie Zielonej Góry od granicy z Niemcami (ok. 60 km) stwarza duże szanse i możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla regionów przygranicznych. Głównym partnerem Zielonej Góry przy realizacji takich wspólnych projektów jest miasto Cottbus leżące w przygranicznej Brandenburgii. Partnerstwo Zielonej Góry i Cottbus trwa już od 30 lat i jest jednym z najlepiej funkcjonujących partnerstw Zielonej Góry.

Dzięki obopólnej współpracy miasto Zielona Góra zrealizowało szereg projektów ze środków przedakcesyjnych w ramach programu Phare CBC (oczyszczalnia ścieków, znaczna część obwodnicy). Następnie w latach 2004-2006 dzięki programowi współpracy przygranicznej Interreg III A miasto Zielona Góra wybudowało ogród botaniczny oraz zmodernizowało Zespół Szkół Sportowych i Zespół Szkół Ekologicznych. Ponadto Zespół Szkół Ekologicznych współpracuje już od paru lat z Humboldt Gymnasium w Cottbus w ramach Zespołu Szkół Europejskich. Dzięki tej współpracy rozwijany jest w chwili obecnej system kształcenia polskich uczniów w niemieckiej szkole i niemieckich uczniów w Zielonej Górze docelowo z możliwością zdawania matury w mieście partnera.

Oba miasta są od 1992 r. członkami Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Dzięki temu członkostwu mogą realizować wspólnie w ramach Funduszu Mikroprojektów również w ramach programu Interreg III A szereg małych projektów o charakterze spotkaniowym: np. konferencja ekologiczna, udział partnerów niemieckich w obchodach Dni Zielonej Góry – Winobranie, szkolenie językowe urzędników, planowane są targi motoryzacyjne.

Wybrane wspólne projekty Zielona Góra – Cottbus:

1. „Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy Park Branitz–Lasek Piastowski i Park Piastowski”, 

Partner Wiodący: Miasto Zielona Góra,

Partner Projektu: Miasto Cottbus,

Wartość projektu: 2 712 473,34 EUR.

 

2. „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze”, 

Partner Wiodący: Miasto Cottbus,

Partner Projektu: Miasto Zielona Góra, 

Wartość projektu: 3 455 073,10 EUR.

 

3. „Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie SNB, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze”,

Partner Wiodący: Miasto Cottbus,

Partner Projektu: Miasto Zielona Góra,

Wartość projektu: 1 252 001,55 EUR.

 

4. „Polsko – Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej”,

Partner Wiodący: Miasto Zielona Góra,

Partner Projektu: Miasto Cottbus,

Wartość projektu: 1 016045,08 EUR.

 

5.   „Podniesienie jakości infrastruktury na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie k. Zielonej Góry”,

Partner Wiodący: Aeroklub Ziemi Lubuskiej,

Partner Projektu: Miasto Zielona Góra”,

Partner Projektu: Miasto Cottbus,

Wartość projektu: 337 083,53 EUR.

 

 

Galeria