• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 14.07.2022

W dniu 14 lipca 2022 roku w Cottbus/ Chóśebuz spotkały się Grupy samopomocy dla kobiet po raku z obu miast partnerskich. Podczas wspólnego spaceru po Parku Branitz, zwiedzania pałacu i wizyty w ogrodzie zoologicznym, uczestniczki spotkania mogły wymienić się swoimi doświadczeniami i zapoznać się z działalnością obu organizacji partnerskich. Dzięki temu spotkaniu uczestniczki mogły również pogłębić istniejące przyjaźnie i zawiązać nowe.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...