• Deutsch
  • Polski

Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty aktywizujące

W dniach 24.04-03.05.2018 i 31.07-09.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. W ramach projektu „Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty akty-wizujące” w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie zorganizowano dwa obozy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla chorych na stwardnienie rozsiane, którzy byli uczestnikami obozów niezbędna do funkcjonowania jest rehabilitacja, która została im zapewniona w ramach projektu. Zajęcia odbywały się w grupach mieszanych polsko-niemieckich, dzięki czemu uczestnicy projektu mogli zintegrować się ze sobą, zapoznać się z innymi technikami radzenia sobie z trudnościami życia codziennego oraz nawiązać nowe znajomości z uczestnikami projektu z Miasta Partnerskiego.

Liczba uczestników obu obozów to 40 osób, po 20 osób na obóz. Uczestnikami na obu obozach zajmował się opiekun ze strony niemieckiej (jednocześnie tłumacz) oraz jeden opiekun ze strony polskiej (pomoc w obsłudze oraz w przemieszczaniu się osób poruszających się na wózkach).

Uczestnicy projektu spędzili wspólnie również czas podczas zaplanowanej wycieczki Zielonej Góry oraz ogniska, które odbyły się na terenie ośrodka Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich. Uczestnicy obozów skorzystali również z warsztatów terapeutycznych z psychologiem na temat pozytywnego myślenia i akceptacji swoich słabości. Zostały zorganizowane warsztaty psychologiczne na temat nauki sposobów pokonywania negatywnych myśli. Warsztaty zostały przeprowadzone w grupach mieszanych polsko-niemieckich z obecnością tłumacza.

W ramach projektu odbyła się wycieczka do Zielonej Góry, gdzie uczestnicy odwiedzili kawiarnię, w której wspólnie zjedli lody, ciasto i wypili kawę lub inne napoje. Uczestnicy w zależności od zainteresowań mogli zwiedzić główne atrakcje miasta, jak Centrum Przyrodnicze, Planetarium, czy Stare Miasto.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...