• Deutsch
  • Polski

Polsko-niemieckie spotkanie z okazji Dnia Kobiet 11 marca 2023 r.

W dniu 11 marca w Cottbus/ Chóśebuz odbyło się polsko-niemieckie spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W spotkaniu tym wzięło udział około 30 kobiet i ich dzieci z miast partnerskich Cottbus/ Chóśebuz i Zielonej Góry. Podczas zwiedzania ogrodu zoologicznego z przewodnikiem uczestniczki dowiedziały się wielu ciekawych informacji o różnych zwierzętach, o odchowie ich potomstwa, a także o codziennej pracy opiekunów ZOO. W trakcie rundy rozmów w szkółce ZOO poruszono wiele kwestii i wymieniono doświadczenia, nie tylko na temat zwierząt, ale również na temat aktualnych problemów dotyczących kobiet w krajach sąsiednich. Po wizycie w ZOO uczestniczki mogły również zwiedzić sztuczne jezioro Ostsee w Cottbus oraz centrum miasta.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...