• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny w dniu 18.06.2022 r.

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbył się wyjazd studyjny do Drebkau, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących BB e.V. BSVB. Gośćmi tego spotkania byli uczestnicy ze Związku Niewidomych w Zielonej Górze. W ramach spotkania odbyła się wycieczka do kopalni odkrywkowej, pokaz mody w strojach historycznych oraz wspólne tańce przy tradycyjnej muzyce na żywo. Podczas wspólnych aktywności uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości. Uczestnicy już teraz cieszą się na kolejne spotkanie, które planowane jest we wrześniu w Zielonej Górze/Przylepie.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...