• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Zielonej Góry w dniu 14.03.2023 r

W dniu 14.03.2023 r. 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły Spreeschule Cottbus gościło w Szkole specjalnej Nr 1 w Zielonej Górze. Polska szkoła partnerska obchodzi w tym roku szkolnym swoje 70. urodziny.
Wszyscy uczestnicy spotkali się w sali języka niemieckiego polskiej szkole partnerskiej, gdzie niemieccy uczniowie mieli możliwość przedstawienia się za pomocą prostych polskich słów. Również polscy uczniowie mogli zaprezentować, czego nauczyli się na lekcjach języka niemieckiego.
W ramach wspólnych projektów ekologicznych każdy z uczestników zbudował mini szklarnię, zasiał różne rodzaje kwiatów i zasadził jabłoń w ogródku szkolnym. Druga jabłoń będzie rosła na podwórku szkolnym Spreeschule w Cottbus. Uczniowie zakopali również kapsułę czasu z wieloma obrazkami, zdjęciami i przedmiotami z 70 lat istnienia Szkoły Specjalnej.
Dla wszystkich uczestników był to dzień pełen pozytywnych wrażeń.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...