• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz w dniu 12.06.2022 r.

W dniu 12.06.2022 r. Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Cottbus/ Chóśebuz. Polscy goście wraz z seniorami z Cottbus/ Chóśebuz wzięli udział w wędrówce przyrodniczej z przewodnikiem, podczas której mieli okazję zwiedzić największe sztuczne jezioro śródlądowe w Niemczech „Cottbuser Ostsee”oraz okoliczne miejsca. Tematem przewodnim wędrówki była zmiana środowiska naturalnego w związku ze przemianami strukturalnymi w regionie. Wyjazd studyjny był dla wszystkich uczestników bardzo pouczający i pełen wrażeń. Spotkanie to odbyło się w ramach Tygodnia Środowiska zorganizowanego przez Stadtsportbund Cottbus e.V. i Urząd Miasta Cottbus/ Chóśebuz.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...