• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 21.06.2022 r.

W dniu 21.06.2022 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze byli gośćmi Niemieckiego Czerwonego Krzyża- Domu Mieszkalnego dla dorosłych niepełnosprawnych umysłowo w Cottbus/ Chóśebuz. Dzięki urozmaiconemu programowi wszyscy uczestnicy mogli szybko się zaprzyjaźnić. Ponadto mieli okazję dać upust swojej kreatywności w trakcie różnych zabaw i warsztatów twórczych. Dzięki temu spotkaniu wszyscy uczestnicy mogli zebrać wiele nowych wrażeń i byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu z nowymi znajomymi.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...