• Deutsch
  • Polski

Wyjazd studyjny do Cottbus w dniu 03.08.2022 r.

W dniu 3 sierpnia 2022 r. Słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w miejscu spotkań dla seniorów "Cafe Malta" organizacji MALTESER w Cottbus/ Chóśebuz. Podczas rundy zapoznawczej i zabaw integracyjnych udało się uczestnikom szybko nawiązać ze sobą kontakt. Ponadto polscy goście dowiedzieli się wiele o działalności organizacji Malteser na terenie Cottbus/ Chóśebuz, jak również na obszarze całych Niemiec. Dzięki wspólnym działaniom możliwa była intensywna wymiana, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na przyszłą współpracę.

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 10.Dezember waren zahlreiche Projektpartnerorganisationen aus Zielona Góra im St. Johannes-Haus in Cottbus/Chóśebuz zu Gast, die an den Aktivitäten im Rahmen des INTERREG VA Projektes „Toleranz...

10 grudnia gościły w St. Johannes-Haus w Cottbus/Chóśebuz liczne organizacje partnerskie z Zielonej Góry, które uczestniczyły w działaniach projektu INTERREG VA "Tolerancja nie zna granic".

Am 20.09.2022 waren Kinder aus dem Jugendkultur- und Bildungszentrum "Dom Harcerza" in Zielona Góra zu Gast in Cottbus. 

W dniu 20.09.2022 r. gościły w Cottbus dzieci z zielonogórskiego Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza".