• Deutsch
  • Polski

Tworzę więc jestem

W dniach 04.05-13.05.2018 r. oraz 10.08-19.08.2018 r. Miasto Zielona Góra i Miasto Cottbus na terenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie wspólnie zrealizowały projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach INTERREG VA Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa. W ramach projektu „Tworzę więc jestem” w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie zorganizowano dwa obozy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Uczestników projektu zapewniły oba Miasta Partnerskie – Zielona Góra i Cottbus. Tematem przewodnim obozów była twórczość i rękodzieło. Organizator zapewnił uczestnikom projektu materiały plastyczne do robót ręcznych, które były wykorzystane podczas warsztatów plastycznych prowadzonych na terenie ośrodka. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu mieli szansę wyrażenia własnych emocji i przeżyć. Oprócz polsko-niemieckich warsztatów plastycznych uczestnicy korzystali z zajęć terapeutycznych takich jak hipoterapia i kinezyterapia oraz uczestniczyli we wspólnych zajęciach na świeżym powietrzu. W celu lepszej integracji zorganizowane zostały również spotkania integracyjne przy ognisku na terenie ośrodka. Wspólne kontakty, zajęcia, warsztaty, wycieczka, ogniska, spędzanie czasu wolnego przyczyniły się do zniesienia bariery językowej. Uczestnicy projektu stali się bardziej śmiali i otwarci na partnera z drugiej strony granicy. Uczestnikami na obu obozach zajmował się jeden opiekun ze strony niemieckiej (jednocześnie tłumacz) oraz jeden opiekun ze strony polskiej.

W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki, po jednej na każdym obozie. Podczas pierwszego obozu uczestnicy w zależności od zainteresowań mogli zwiedzić główne atrakcje Starego Miasta Zielonej Góry oraz odwiedzili kawiarnię, w której wspólnie zjedli lody, ciasto i wypili kawę lub inne napoje. Podczas drugiego obozu uczestnicy zwiedzili Ogród Botaniczny.

Galeria

Pozostałe aktualności

W ramach projektu Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów powstała monografia, którą można pobrać w wersji polskiej i niemieckiej

Der 01. Juni 2023 war ein besonderer Tag für die Kindergartenkinder und ihre Betreuer/-innen aus dem Kindergarten Nr. 1 in Gubin und aus dem Johanniter Kindergarten "Branitzer Parkspatzen" in...

01 czerwiec 2023r. był dniem wyjątkowym dla przedszkolaków i ich opiekunów z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie i z przedszkola organizacji Johhanniter „Branitzer Parkspatzen” z Cottbus/...

Am 05.06.2023 trafen sich Senioren und Menschen mit Behinderungen aus dem Gemeinschaftszentrum Nr. 3 ARKADIA in Zielona Góra (Środowiskowy Dom Samopomocy) mit den Vertreter/-innen der Beiräte für...