• Deutsch
  • Polski
Polsko-Niemieckie Spotkanie Aktywnych Seniorów w Przylepie

Polsko-Niemieckie Spotkanie Aktywnych Seniorów w Przylepie, 04.-11.10.2018 r. i 12.-19.10.2018 r.

W dniach 04.-11.10.2018 oraz 12.-19.10.2018 w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie koło Zielonej Góry odbyły się dwa spotkania dla aktywnych seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zielonej Góry i Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego z Cottbus. W programie przewidziano m.in. gry integracyjne, terapię ruchową, hipoterapię, warsztaty artystyczne, wycieczki do Zielonej Góry (zwiedzanie miasta, Centrum Przyrodniczego, Planetarium, Ogród Botaniczny) i do Ochli (skansen), przejażdżki bryczką i wspólną biesiadę przy ognisku. Dzięki zaangażowanym pośrednikom językowym i atrakcyjnemu, dostosowanemu do seniorów programowi uczestnicy z obu miast partnerskich mogli się lepiej poznać, odbyć interesujące rozmowy i wrócić do domu z wieloma pozytywnymi wspomnieniami. Szczególne podziękowania należą się pani Magdzie Machowicz za dobrą organizację tych udanych spotkań.

Organizator: Zielonogόrskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 02.12.2018 hat der Deutsch-Polnische Verein seine Projektpartner aus Zielona Gόra zu einem gemeinsamen Weihnachtsprojekt nach Cottbus eingeladen. Nach einer Parkführung durch den Pückler-Park...

Im Zentrum für deutsch-polnische Begegnungen in Przylep/Zielona Góra haben 20 Jugendliche aus Cottbus und Zielona Góra ihre Herbstferien verbracht. Neben dem großen gemeinsamen Hobby „Pferd“ haben...

Vom 04.-11.10.2018 und vom 12.-19.10.2018 fanden für die aktiven Senioren von der Universität des Dritten Lebensalters in Zielona Gόra und vom Deutsch-Polnischen Verein in Cottbus zwei Begegnungen...

Am 15.10.2018 fand eine Begegnung im Rahmen der VI. Polnisch-Deutschen Tage unter dem Titel „Kultur im Dialog“ in Zielona Góra statt.

Die Teilnehmer aus beiden Partnerstädten (von der...