• Deutsch
  • Polski

Bliskie położenie Zielonej Góry od granicy z Niemcami (ok. 60 km) stwarza duże szanse i możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla regionów przygranicznych. Głównym partnerem Zielonej Góry przy realizacji takich wspólnych projektów jest miasto Cottbus leżące w przygranicznej Brandenburgii. Partnerstwo Zielonej Góry i Cottbus trwa już od 30 lat i jest jednym z najlepiej funkcjonujących partnerstw Zielonej Góry.

Dzięki obopólnej współpracy miasto Zielona Góra zrealizowało szereg projektów ze środków przedakcesyjnych w ramach programu Phare CBC (oczyszczalnia ścieków, znaczna część obwodnicy). Następnie w latach 2004-2006 dzięki programowi współpracy przygranicznej Interreg III A miasto Zielona Góra wybudowało ogród botaniczny oraz zmodernizowało Zespół Szkół Sportowych i Zespół Szkół Ekologicznych. Ponadto Zespół Szkół Ekologicznych współpracuje już od paru lat z Humboldt Gymnasium w Cottbus w ramach Zespołu Szkół Europejskich. Dzięki tej współpracy rozwijany jest w chwili obecnej system kształcenia polskich uczniów w niemieckiej szkole i niemieckich uczniów w Zielonej Górze docelowo z możliwością zdawania matury w mieście partnera.

Oba miasta są od 1992 r. członkami Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Dzięki temu członkostwu mogą realizować wspólnie w ramach Funduszu Mikroprojektów również w ramach programu Interreg III A szereg małych projektów o charakterze spotkaniowym: np. konferencja ekologiczna, udział partnerów niemieckich w obchodach Dni Zielonej Góry – Winobranie, szkolenie językowe urzędników, planowane są targi motoryzacyjne.

W perspektywie okresu programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej planowane są do wspólnej realizacji przez miasta Zielona Góra i Cottbus cztery duże projekty:
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Zielonej Górze i historycznego Parku Branitz w Cottbus
- Stworzenie wspólnej platformy gospodarki i nauki w mieście Zielona Góra i Cottbus
- Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Turystyki (siedziba w ratuszu w Zielonej Górze, w Cottbus dopiero trwają poszukiwania lokalu nadającego się na centrum)
- Modernizacja schroniska sportowego na stadionie MOSiR w Zielonej Górze a w Cottbus modernizacja internatu w Lausitzer Sportschule.

Projekty Zielona Góra – Cottbus:

2 projekty w trakcie realizacji (Wnioskodawca - ZG, Partner – Cottbus):
1) „Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy – Lasek i Park Piastowski, Park Branitz”
wartość: 2.712.473,32 euro
W Parku Branitz przeprowadzona zostanie rewitalizacja tzw. parku wewnętrznego, w Zielonej Górze zagospodarowana została część parku znajdująca się pomiędzy Ogrodem Botanicznym a amfiteatrem.
2) „Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej”
wartość: 1.016.045,08 euro
Projekt polega na utworzeniu wspólnego Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w miastach Zielona Góra i Cottbus.

1 projekt miasta Cottbus zatwierdzony do realizacji (Zielona Góra – Partner bez udziału finansowego):
„Unowocześnienie planetarium Cottbus dla pozaregionalnego wprowadzenia na rynek ofert instytucji i wspierania bilateralnych aktywności socjalnych”
wartość: 850 000,00 euro
Projekt polega na wymianie sprzętu technicznego w planetarium w Cottbus oraz na przygotowaniu oferty edukacyjnej w j. polskim i niemieckim dla uczniów.

2 projekty wspólne złożone do oceny (Wnioskodawca - Cottbus, Partner – ZG):
1. „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze”
wartość: 4.268.344,72 euro
W Cottbus rewitalizacja terenu piramid w Parku Branitz, w Zielonej Górze – rewitalizacja tzw. Doliny Luizy - odnowienie terenów zielonych, wyposażenie w elementy architektury ogrodowej i krajobrazowej.
2. „Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze”
wartość: 1.249 096,56 Euro
Rozbudowa w Zoo w Cottbus dotychczasowych pomieszczeń dla drapieżników. W Zielonej Górze planuje się na terenie k. Ogrodu Botanicznego utworzyć filię ogrodu zoologicznego („mini zoo”) z Cottbus.

2 projekt UZ i BTU w ocenie:
1) „Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” (Wnioskodawca - UZ, Partner – BTU)
wartość: 1. 076 561, 06 euro
Składa się z dwóch pod-projektów:
a) budowa na terenie LPPT dwóch identycznych, pod względem zastosowanych materiałów budowlanych laboratoriów doświadczalnych (domów jednorodzinnych). Na terenie BTU prowadzone będą badania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych w oparciu o posiadaną komorę klimatyzacyjną.
b) na terenie UZ oraz BTU zostaną zbudowane dwie stacje zasilane ze źródeł energii elektrycznej. Następnie zostanie zbudowany bus elektryczny – o minimalnej emisji hałasu i szkodliwych substancji. Stacje mają służyć do zasilania w energię busa.
2) „Dolne Łużyce i Ziemia Lubuska - krajobraz kulturowy w centrum Europy” (Wnioskodawca- BTU, Partner – UZ)
wartość: 362.200,00 euro
Celem projektu jest zbadanie i opracowanie wspólnego kulturowego dziedzictwa niemieckich i polskich Dolnych Łużyc. Wyniki zostaną upublicznione.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020
1) Miasta (ZG i Cottbus) + UZ + BTU 2 inkubatory
wartość ok. 4 mln euro (obie strony)
2) BTU + UZ laboratoria w parkach naukowo-technologicznych
wartość ok. 2 mln euro (obie strony)
3) Rozbudowa Ogrodu Botanicznego i zoo
wartość: ok. 2 mln euro po polskiej stronie
4) Planetarium
wartość: ok. 4 mln euro po polskiej stronie

 

Odkryte drogi

Miasta Partnerskie Cottbus i Zielona Góra odrobiły swoje zadania domowe. Podpisane w niedzielę porozumienie roczne o współpracy dwóch miast jest godne uwagi i konkretne w swojej treści. Dobrze się stało, że w porozumieniu kładzie się nacisk na spotkania mieszkańców. Swoje miejsce na papierze, co jest dobrym początkiem, znalazł też zapis o wprowadzeniu regularnego połączenia autobusowego pomiędzy Zieloną Górą i Cottbus.

Porozumienie pomiędzy narodami nie jest zalecone przez urzędy. Jedynie tego rodzaju porozumienie może wskazywać kierunki – i to się udało. Mieszkańcy obu miast muszą sami się odnajdywać i znosić uprzedzenia. Niestety jest to nadal potrzebne. Dlatego konieczne jest aby do współpracy w dziedzinie sportu, kultury, i oświaty, uczestniczyła jak największa liczba młodych ludzi. Będą oni poprzez swoje doświadczenia nakreślać obraz ludzi mieszkających po drugiej stronie Nysy. We wspólnie rozwijającej się Europie nie chodzi o zacieranie różnic, ale o zrozumienie dla wszystkich i tolerancję. Młodzież z Cottbus jako mieszkańcy miasta przygranicznego powinna wykorzystać szansę, jaką przynosi jej dialog międzykulturowy. Poszerzanie horyzontów jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

 

Autobus ma połączyć Zieloną Górę z Cottbus
Miasta partnerskie uzgadniają 50 projektów

W przyszłym roku pomiędzy oboma miastami partnerskimi Cottbus i Zieloną Górą ma kursować autobus. To jeden z ponad 50 punktów zawartych w porozumieniu rocznym, które podpisali wczoraj Nadburmistrz Cottbus Frank Szymanski (SPD) i prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

„Najważniejsze, że chcemy połączyć mieszkańców z obu miast”, powiedział Frank Szymanski dla naszej gazety. „Ważne jest to, że również bez problemu będą mogli podróżować do drugiego miasta.” Połączenie zostanie sfinansowane, jak mówi Szymański ze środków unijnych. „Chcemy to zrobić razem z Guben i z Gubinem”, powiedział Szymanski.

W porozumieniu zaplanowano również między innymi Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży, który odbędzie się 21 września w Cottbus w „Glad - Haus”, organizowany przez odpowiednie wydziały urzędów obu miast. Na kwiecień i lipiec zgodnie z porozumieniem zaplanowano obozy językowe i jeździeckie w Przylepie w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich. Celem jest zachęcanie w ramach partnerstwa szkół poszukiwanie możliwości zakwaterowania, wyżywienia i nauczania uczniów z miasta partnerskiego. Miasto Cottbus według porozumienia przygotowuje uczniów do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze . W porozumieniu zapisano również kontynuację i poszerzenie współpracy pomiędzy: Klubem Kultury Filmowej z Zielonej Góry i Kommunales Kino w Cottbus, Miejską i Regionalną Biblioteką w Cottbus oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, jak i również Festiwalem Filmowym w Cottbus i Akademią Twórczych Poszukiwań. Pani Róża Thun, szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce, wyraziła w niedzielę swoje uznanie dla jakości współpracy obydwu miast partnerskich, jak napisano w informacji prasowej z-cy burmistrza Cottbus ds. społecznych pana Berndta Weisse. Powiedziała ona, że współpraca ta jest modelowa dla polsko – niemieckiego regionu granicznego.

Galeria