• Deutsch
  • Polski

Aktualności

Gospodarzem wyjazdu studyjnego do Cottbus, który odbył się w dniu 17 maja, była Spreeschule Cottbus - szkoła o specjalnym profilu kształcenia.

W sobotę 21 maja przy pięknej pogodzie przedstawiciele Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane BIEGUSY z Zielonej Góry oraz seniorzy będący wolontariuszami Caritas Zielona Góra spotkali się z grupą samopomocy "Stwardnienie rozsiane" z Cottbus w Centrum Przyrody i Środowiska w Cottbus.

W wyjeździe studyjnym w dniu 27.04.2022 r. wzięła udział grupa Amazonek z Zielonej Góry oraz niezrzeszeni seniorzy z Miasta Cottbus.  międzykulturowymi.

W dniu 07.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny dla 20 seniorek i seniorów, wolontariuszy z Caritasu Zielona Góra.

W dniu 25.08.2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz dla 19 członkiń Związku Niewidomych z miasta partnerskiego Zielonej Góry.

W dniu 27.07.2021 r. odbył się wyjazd studyjny do Cottbus/Chóśebuz dla seniorów z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Katrin Lange, Krzysztof Kaliszuk w CSPN

W dniu 13 lipca 2021 r. Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odwiedziła Pani Katrin Lange – Minister Finansów i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia.

W dniu 21 i 28 czerwca odbyły się spotkanie/wyjazdy studyjny do Cottbus/ Chóśebuz dla Seniorów Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz seniorów niezrzeszonych z Zielonej Góry.

W dniu 5 maja 2021 r. odbyła się pierwsza polsko-niemiecka konferencja online w ramach projektu INTERREG VA "Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów".

Warsztaty dla seniorów 24.08-02.09.2020

W dniach 24.08 - 02.09.2020 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla seniorów z Zielonej Góry i Cottbus.

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych 07-17.09.2020

W dniach 07-17.09.2020 r. w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze/Przylepie odbyły się polsko-niemieckie warsztaty dla osób niepełnosprawnych z Zielonej Góry i Cottbus.

W dniu 18.08.2020 r. odbył się drugi wyjazd studyjny do Cottbus w ramach projektu INTERREG VA pt. „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”.

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra współpracują już od ponad 40 lat ze sobą. Nowy projekt „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz seniorów” rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2022 r. Podobnie jak poprzedni projekt „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra i Cottbus” dofinansowany jest w 85% ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Wyjazd studyjny do Cottbus/ Chóśebuz w dniu 26 lutego 2020 r.

Podczas pierwszego spotkania przepowadzonego przez instytucję Lebenshilfe-Werkstätten Hand in Hand gGmbH w Cottbus gościło szesnaście osób z niepełnosprawnością oraz czterech opiekunów i opiekunek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze.

 

Strony