• Deutsch
  • Polski
Polsko-Niemieckie warsztaty sportowe w Przylepie

Polsko-Niemieckie warsztaty sportowe w Przylepie, 22-29.10.2018 r.

W Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie koło Zielonej Góry 20 młodych uczestników z Cottbus i Zielonej Góry spędziło ferie jesienne. Oprócz wspólnego wielkiego „końskiego” hobby przyjaciele poświęcili swój czas różnym dyscyplinom sportowym i doskonalili swoje umiejętności na przykład w tenisie stołowym i tańcu. Szczególną atrakcją tego spotkania był udział polskich i niemieckich przyjaciół w tradycyjnym polowaniu hubertowskim, przeprowadzonym w formie zabawy jeździeckiej dla młodzieży. Młodzi sąsiedzi mieli dużo frajdy spędzając wspólnie czas, który jak zawsze szybko minął.

Organizator: Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

Partner: Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie w Cottbus

Galeria

Pozostałe aktualności

Am 02.12.2018 hat der Deutsch-Polnische Verein seine Projektpartner aus Zielona Gόra zu einem gemeinsamen Weihnachtsprojekt nach Cottbus eingeladen. Nach einer Parkführung durch den Pückler-Park...

Im Zentrum für deutsch-polnische Begegnungen in Przylep/Zielona Góra haben 20 Jugendliche aus Cottbus und Zielona Góra ihre Herbstferien verbracht. Neben dem großen gemeinsamen Hobby „Pferd“ haben...

Vom 04.-11.10.2018 und vom 12.-19.10.2018 fanden für die aktiven Senioren von der Universität des Dritten Lebensalters in Zielona Gόra und vom Deutsch-Polnischen Verein in Cottbus zwei Begegnungen...

Am 15.10.2018 fand eine Begegnung im Rahmen der VI. Polnisch-Deutschen Tage unter dem Titel „Kultur im Dialog“ in Zielona Góra statt.

Die Teilnehmer aus beiden Partnerstädten (von der...